Programa NLP

ROMANIAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Asociaţia Romană pentru Programare Neuro-Lingvistică

 ,,Viziune sistemică şi de dezvoltare personală’’

.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING

Asociaţia Europeana pentru Programare Neuro-Lingvistică

–––––––––––––––––––––––––––

CURRICULUM NLP

PRACTITIONER ARONLP

Durata

Durata obligatorie de training este de 168 ore, inclusiv testare, împărţite pe 21 sau mai multe zile de training. Superviziune obligatorie: 15 ore de superviziune individuală sau în grupă în cadrul programului de training şi/sau după testare.

Aptitudinile Practicianului NLP şi criteriile de evaluare şi certificare

• Practicianul NLP cunoaşte şi integrează procesual presupoziţiile NLP.

• Cunoaşte conţinuturile de bază, aptitudinile, tehnicile, tiparele, metodele şi conceptele NLP şi este în stare să le aplice în practică cu un scop util.

• Aptitudinile de bază ale unui Practician NLP sînt îndeosebi capacitatea de a intra în rapport, claritatea obiectivului, capacitatea de percepţie, flexibilitatea, acţiunea orientată către resurse şi ecologică.

Conţinuturi minime

1. Stabilirea şi menţinerea rapportului

2. Pacing şi Leading

3. Calibrarea

4. Sistemele reprezentaţionale

5. Meta-Modelul pentru limbaj

6. Milton-Modelul pentru limbaj

7. Cadrarea obiectivului

8. Transpunerea şi traducerea sistemelor reprezentaţionale

9. Recunoaşterea şi utilizarea stărilor spontane de transă

10. Crearea de metafore

11. Cadrări: cadrarea de contrast, cadrarea de relevanţă, cadrarea “ca şi cum”, Backtrack

12. Ancorarea: V A K

13. Feedback senzorial activ şi pasiv

14. Direcţionarea către obiectiv a percepţiei proceselor interne şi externe

15. Disociere, Asociere; Poziţiile 1, 2, 3.

16. Submodalităţi

17. Nivelurile (neuro)logice

18. Managementul orientat către obiectiv şi ecologic al resurselor

19. Reframing

20. Strategii: detectare, elicitare, utilizare, instalare, inclusiv modelul TOTE

21. Timeline

––––––––––––––––––––––––––––––––––

NLP MASTER PRACTITIONER ARONLP

Durata
Durata minimă a formării este de 18 zile NLP – Master Training şi 2 zile de supervizare NLP. Pentru certificarea ARONLP minim 130 ore de credit NLP.
Conţinuturi minime:
La sfârşitul nivelului de Master, abiltăţile dobândite includ:

 • capacitate avansată de pacing şi leading
 • lucrul cu nivelele logice: lucrul cu valori, schimbare de beliefs-uri, adaptarea şi schimbarea criteriilor de ierarhie, dezvoltare de abilităţi, schimbare de comportamente; alinierea nivelelor neurologice
 • tehnici lingvistice avansate: Sleight of Mouth
 • identificarea şi lucrul cu Metaprogramele
 • lucrul avansat cu submodalităţi
 • lucrul cu tehnici avansate de Time Line
 • comunicarea deliberată şi simultană pe nivelul conştientului şi subconştientului
 • negociere şi management al conflictelor
 • gândire sistemică
 • lucrul performant cu transa
 • capacităţi avansate de modeling

Masterul trebuie să facă dovada stăpânirii cunoştinţelor teoretice şi a metodelor practice predate.
El are dreptul de a utiliza cunoştinţele şi abilităţile dobândite pentru consultanţa în domeniul comunicării sau training de scurtă durată (seminarii tematice).

–––––––––––––––––––––––––––––––––

NLP TRAINER ARONLP

Durata minimă 18 zile a formării Trainers-Training. Pentru certificarea ARONLP minim 130 ore de credite NLP şi 15 ore de supervizare.

La sfârşitul nivelului de trainer, abilităţile dobândite includ:

 • pacing şi leading al grupurilor
 • tehnici de prezentare
 • realizarea designul-ului unui curs propriu
 • design al unor exerciţii care să implice atât învăţarea directă cât şi acoperită, concomitent
 • oferirea de răspunsuri şi explicaţii adecvate cu privire la conţinuturile pe care le prezintă
 • capacitatea de a conduce demonstraţii în faţa grupului
 • capacitatea de a oferi feed-back multi-level
 • negociere şi management al conflictelor
 • utilizarea performantă a tuturor tehnicilor de limbaj verbal şi non-verbal
 • congruenţă, încredere în sine, fluenţă, carismă, cadru etic dezvoltat şi respect pentru audienţă

!!!

Nivelul de Trainer este obligatoriu pentru a deveni Formator de formatori – NLP MasterTrainer